Galatasaray (U16-K)

Müsabakalar
İSTANBUL U16K A LİGİ A GRUBU, İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
Sezonlar
2017-2018

Sonuçlar

75 - 79
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

BAYRAMPAŞA SANCAK - GALATASARAY

70 - 52
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

GALATASARAY - AÇI GENÇLİK

44 - 46
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Caferağa Spor Salonu

FENERBAHÇE - GALATASARAY

107 - 21
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

GALATASARAY - İSTANBUL DSİ

35 - 94
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

TEŞVİKİYE AKADEMİ - GALATASARAY

82 - 77
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

GALATASARAY - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

66 - 68
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY

73 - 51
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

GALATASARAY - İSTANBUL YILDIZLARI BASK.

84 - 46
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

GALATASARAY - BAYRAMPAŞA SANCAK

61 - 69
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

AÇI GENÇLİK - GALATASARAY

70 - 54
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

GALATASARAY - FENERBAHÇE

30 - 85
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Caferağa Spor Salonu

İSTANBUL DSİ - GALATASARAY

76 - 21
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

GALATASARAY - TEŞVİKİYE AKADEMİ

55 - 72
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - GALATASARAY

67 - 74
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ

45 - 82
İSTANBUL U16K A LİGİ FİNAL GRUBU
2017-2018
İstanbul Caferağa Spor Salonu

İSTANBUL YILDIZLARI BASK. - GALATASARAY

139 - 51
İSTANBUL U16K A LİGİ A GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

GALATASARAY - EGE MAVİSİ

46 - 66
İSTANBUL U16K A LİGİ A GRUBU
2017-2018
İstanbul Bayrampaşa Spor Salonu

BAYRAMPAŞA SANCAK - GALATASARAY

20 - 0
İSTANBUL U16K A LİGİ A GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

GALATASARAY - KÜÇÜKÇEKMECE BASKETBOL

73 - 20
İSTANBUL U16K A LİGİ A GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

GALATASARAY - TEŞVİKİYE AKADEMİ

21 - 97
İSTANBUL U16K A LİGİ A GRUBU
2017-2018
İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu

PERTEVNİYAL - GALATASARAY