Connect with us

TED Ankara Kolejliler SK (U11E)

Müsabakalar
ANKARA U11E 2. TUR B GR, ANKARA U11E G GR
Sezonlar
2019 - 2020

Sonuçlar

22 - 74
ANKARA U11E 2. TUR B GR
2019 - 2020
Ankara Sincan Spor Salonu

ÇAYYOLU AKADEMİ SK - TED ANKARA KOLEJLİLER SK

10 - 76
ANKARA U11E G GR
2019 - 2020
Ankara Taha Akgül Spor Salonu

BÜYÜK ANADOLU SK - TED ANKARA KOLEJLİLER SK

76 - 10
ANKARA U11E G GR
2019 - 2020
Ankara Sincan Spor Salonu

TED ANKARA KOLEJLİLER SK - ANADOLUBEYİ SK

49 - 86
ANKARA U11E G GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

DETAY SK - TED ANKARA KOLEJLİLER SK