Connect with us

Zafer Koleji SK (U14E)

Müsabakalar
ANKARA U14E 1. KÜME GR
Sezonlar
2019 - 2020

Sonuçlar

45 - 70
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - TÜRK TELEKOM GSK

65 - 26
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara MEB Spor Salonu

YENİ UFUKLAR SK (A) - ZAFER KOLEJİ SK

30 - 80
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara MEB Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - ANKARA ÇÖZÜM KOLEJİ GSK

63 - 51
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara MEB Spor Salonu

ÇAĞDAŞ BATI İHTİSAS SK - ZAFER KOLEJİ SK

63 - 53
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

TÜRK TELEKOM GSK - ZAFER KOLEJİ SK

59 - 61
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - TED ANKARA KOLEJLİLER SK

55 - 70
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ANKARA BASKETBOL AKADEMİSİ GSK - ZAFER KOLEJİ SK

71 - 55
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara MEB Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - ÇAYYOLU BASKETBOL SK

54 - 78
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - ETİMESGUT BELEDİYESİ SK

53 - 49
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara SS (Küçük Salon)

HACETTEPE BEYTEPE SK - ZAFER KOLEJİ SK

48 - 80
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara SS (Küçük Salon)

ZAFER KOLEJİ SK - ODTÜ SK (A)

72 - 55
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara MEB Spor Salonu

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SK - ZAFER KOLEJİ SK

51 - 85
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - YENİ UFUKLAR SK

66 - 42
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara MEB Spor Salonu

ANKARA ÇÖZÜM KOLEJİ GSK - ZAFER KOLEJİ SK

56 - 66
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - ÇAĞDAŞ BATI İHTİSAS SK

75 - 47
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara MEB Spor Salonu

TED ANKARA KOLEJLİLER SK - ZAFER KOLEJİ SK

55 - 38
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - ANKARA BASKETBOL AKADEMİSİ GSK

51 - 56
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ÇAYYOLU BASKETBOL SK - ZAFER KOLEJİ SK

62 - 37
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara SS (Küçük Salon)

ETİMESGUT BELEDİYESİ SK - ZAFER KOLEJİ SK

46 - 70
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - HACETTEPE BEYTEPE SK

120 - 44
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ODTÜ SK - ZAFER KOLEJİ SK

36 - 74
ANKARA U14E 1. KÜME GR
2019 - 2020
Ankara Altındağ Spor Salonu

ZAFER KOLEJİ SK - ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SK